unorganized
unorganized
unorganized
unorganized

Webdesign

Onderscheid door Communicatie

Een website is een belangrijk marktcommunicatiemiddel. Bij het bouwen van een website besteden wij daarom met name aandacht aan de marketing-aspecten. Daarnaast zijn er nog meer zaken die belangrijk zijn voor uw internetstrategie. Vormgeving gekoppeld aan huisstijl, snelheid, overzichtelijkheid en functionaliteit achten wij ook zeer belangrijk. Om aan al deze aspecten voldoende aandacht te kunnen besteden, doorlopen we in een CW-traject de volgende stappen:

I Vooronderzoek
II Definiëring
III Realisatie
IV Oplevering
V Running-live

I Vooronderzoek
In deze fase proberen we uw wensen met betrekking tot internet gerelateerde zaken op de korte en middellange termijn helder te krijgen. Omdat we denken dat een website onderdeel is van de marketingcommunicatie van een bedrijf besteden we relatief veel tijd aan het zoeken naar en het in kaart brengen van de in- en outs van uw bedrijf. We richten ons daarbij op uw bedrijfsstijl maar ook op uw bedrijfscultuur. Beide facetten zijn bepalend voor de wijze waarop u uw klanten benadert en de manier waarop u met uw relaties omgaat. Wij denken dat het belangrijk is dat klanten uw bedrijf kunnen herkennen aan weliswaar kleine, maar toch bepalende accenten, in welke marktcommunicatievorm dan ook. Dus niet alleen bij het maken van uw documentatiemateriaal of uw advertentie campagne maar ook bij het bouwen van een website is het van belang aan deze bedrijfsstijl vast te houden. Ook laten we u onze InterNetwerk vragenlijst invullen waarmee wij een beeld krijgen van de situatie op gebied van internet en automatisering in uw bedrijf.

Verder bekijken we uw bedrijfsprocessen. Zaken als acquisitie, offertetraject, orderverwerking, nazorg en alle eventuele klant- en leverancierscontacten komen aan bod. In veel van deze processen zijn voordelen te behalen door het internet slim in te zetten. We maken u bewust van de toepassingsmogelijkheden in uw bedrijf. U kunt dan zelf uw koers bepalen. Voor ons is het vooronderzoek van belang om uw wensen wat betreft internettoepassingen in uw bedrijf helder te krijgen. De vertaling naar een bij uw bedrijf passende internetstrategie en een globale indicatie van de kosten van de eerste stappen zijn in dit stadium de concrete mijlpalen.

II Definiëring

In deze fase willen we een aantal vragen beantwoorden. Zoals: Wat wilt u communiceren? Met wie? En wat is uw doel daarbij? De behoefte van uw doelgroep(en), de groep(en) die u via internet wilt bereiken, dient centraal te staan bij het bepalen van uw internetstrategie en - daaruit voortvloeiend - bij het ontwerp van uw website. Zaken als de gewenste functionaliteit, de statische en dynamische content en gewenste grafische lay-out worden vooral vanuit dit oogpunt bekeken. Om de lay-out verder te verfijnen, kunnen we aan de hand van de verzamelde gegevens één of meerdere demo's in elkaar zetten. We doen dit echter alleen als u een duidelijk beeld heeft van uw eisen en wensen op dit punt. Het vaststellen van de gewenste lay-out is één van de lastigste aspecten in het hele webdesignproces. Vandaar dat we liever werken volgens een andere methode. Namelijk de zogenaamde CompuGraphical Braindrain Workshop waarmee we zeer goede resultaten hebben behaald. Op basis van ofwel uw terugkoppeling op de demo ofwel de resultaten van de workshop maken we een zeer concrete ontwerpspecificatie inclusief een eventuele aanpassing van onze offerte. Het concrete eindstadium van deze fase is de ontwerpspecificatie. Voordeel hiervan is dat voor beide partijen duidelijkheid en overeenstemming bestaat over het te behalen resultaat.

III Realisatie

U bent erbij gebaat zo snel mogelijk van plan tot realisatie te komen. Wij nemen dit karwei met gezwinde spoed en verantwoording ter hand. Bovendien is dat waar we het grootste deel van onze tijd aan besteden en waar we goed in zijn. Mocht onze intern beschikbare capaciteit de gewenste realisatietermijn in gevaar brengen, dan kunnen we deelactiviteiten uitbesteden aan één van onze partners.

Indien in de definiëringsfase op deelaspecten nog onduidelijkheid is over de invulling van de site, dan zal er over deze onduidelijkheden regelmatig met u teruggekoppeld worden. Indien in de ontwerpspecificatie alles duidelijk omschreven is, zal het contact uiteraard minder frequent zijn. In geval van een database gestuurde site zal een deel van de inhoud zo spoedig mogelijk beschikbaar moeten zijn zodat wij de mogelijkheid hebben om daarmee de applicatie te testen. Belangrijk ijkpunt aan het einde van deze fase is onze interne eindcontrole. HIerbij vergelijken we het resultaat met de ontwerpspecificatie.

IV Oplevering

Altijd spannend, voor u maar ook een beetje voor ons. Voldoen we aan de verwachting? Kunnen we nog wat verbeteren? TIjdens de oplevering tonen we u de site in al haar facetten. We laten u ook zelf de site live uitproberen. Blijken er punten fout of afwijkend ten opzichte van de ontwerp-specificatie, dan zullen we deze uiteraard voor u aanpassen of verbeteren. Nadat deze verbeteringen door u zijn goedgekeurd, overleggen we u het onderhoudscontract ter ondertekening. Deze ondertekening betekent dat de site nu echt live is en dat de running-live fase is gestart!

V Running-Live

promotie

Een site hebben kan geen doel op zich zijn. U wilt immers dat uw klanten ernaartoe komen. Een manier om dit te bereiken is de website regelmatig aanmelden bij zoekmachines, in combinatie met goed gekozen sleutelwoorden, Indien u gegarandeerd hoog wilt eindigen in de meest populaire zoekmachines adviseren we u een contract af te sluiten met deze zoekmachines. De tarieven zijn relatief laag, vergeleken met een traditionele advertentie. Wat nogal eens vergeten wordt en eigenlijk gemakkelijk te realiseren is, zijn promotie-activiteiten op uw bestaande informatiedragers. Niet alleen op uw briefpapier of op de voertuigen, maar in alle (markt)communicatie.

Onderhoud

Door onze servicegerichte werkwijze kunnen wij uw website met geringe aanpassingen dynamisch houden. Naast een standaard onderhoudscontract bieden wij, desgewenst, op maat gesneden onderhoud, bijvoorbeeld omdat u een hogere update-frequentie wenst.

Rapportage

Onze serverprogrammatuur genereert automatisch bezoekrapportages in grafiekvorm. Zo krijgt u dagelijks een compleet beeld welke pagina's bezocht zijn door de bezoekers. Deze informatie is alleen voor u op het internet toegankelijk middels een persoonlijke logincode en password.