unorganized
unorganized
unorganized
unorganized

E-business

Onze interpretatie

Er zijn nogal wat definities van e-business in omloop waarvan er veel niet verder komen dan kretologie als websales en customer relationship management. Echter in onze optiek omvat e-business veel meer dan het runnen van een webshop waarbij klantcontacten via een database worden geregistreerd of het via internet toegankelijk maken van uw bedrijfsapplicaties.
E-business beperkt zich niet alleen tot de distributiezijde van de bedrijfsprocessen maar kan bijvoorbeeld ook aan de inkoopkant grote voordelen opleveren. Belangrijk uitgangspunt is dat het werken uiteindelijk gemakkelijker moet worden. Indien u nog geen ervaring heeft met internettoepassing binnen uw bedrijfsapplicaties adviseren we u klein te beginnen. Want ook relatief kleine stappen zoals bijvoorbeeld het toegankelijk maken van uw database en/of productspecificaties valt wat ons betreft onder e-business.
Dergelijke relatief kleine stappen hebben het kenmerk van een hoog slagingspercentage en een korte terugverdientijd. Eén van onze specialisaties is het verwerken van productinformatie tot leesbare en gemakkelijk toegankelijke internetpagina's. Dan hebben we het over een database-gedreven site waarbij productinformatie in een database is opgeslagen en daardoor gemakkelijk te koppelen is aan uw huidige kantoorapplicatie. Een internet-order zo geprint op uw bureau is dan geen toekomstmuziek meer. Maar ook uw relaties of uw buitendienstmedewerkers kunnen via het internet rechtstreeks en beveiligd contact maken met uw database applicatie.